Політика конфіденц-ті

1. Загальні положення

Обробка ваших персональних даних здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних», інших законодавчих актів та умов, викладених нижче.

Уважно ознайомтесь з викладеними нижче умовами політики конфіденційності (надалі за текстом – «Політика»). 

Використання фізичною особою сайту означає беззастережну згоду з Політикою і зазначеними в ній умовами обробки персональних даних. У разі незгоди фізичної особи з Політикою, використання сайту має бути негайно припинене.

Дія Політики поширюється на всі персональні дані фізичних осіб, обробку яких здійснює Компанія, а також на пов’язані з обробкою персональних даних процеси. До таких процесів в тому числі, але не обмежуючись, можуть належати збір, запис, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), копіювання, вилучення, використання, передача (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення і знищення персональних даних тощо.

Компанія публікує Політику на сайті, а також надає доступ до неї будь-якій особі, яка особисто звернулася до Компанії.

Компанія не перевіряє достовірність наданих фізичною особою персональних даних та її дієздатність. Фізична особа гарантує, що всі дані є достовірними, актуальними і не порушують законодавство України

2. Основні поняття, що використовуються в Політиці персональних даних

Автоматизована обробка персональних даних – обробка персональних даних за допомогою засобів обчислювальної техніки;

Блокування персональних даних – тимчасове припинення обробки персональних даних (за винятком випадків, якщо обробка необхідна для уточнення персональних даних);

Веб-сайт – сукупність графічних і інформаційних матеріалів, а також програм для електронних обчислювальних машин і баз даних, що забезпечують їх доступність в мережі інтернет за мережевою адресою https://beliy-shokolad.com.ua/ ;

Інформаційна система персональних даних – сукупність персональних даних, що містяться в базах даних, та інформаційних технологій і технічних засобів, що забезпечують їх обробку;

Знеособлення персональних даних – дії, в результаті яких неможливо визначити без використання додаткової інформації приналежність персональних даних конкретному Користувачеві чи іншому суб’єкту персональних даних;

Обробка персональних даних – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних;

Оператор − державний орган, муніципальний орган, юридична чи фізична особа, яка самостійно або спільно з іншими особами організовують і (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними;

Персональні дані − будь-яка інформація, що прямо або опосередковано відноситься до певного Користувача веб-сайту https://beliy-shokolad.com.ua/ ;

Користувач – будь-який відвідувач веб-сайту https://beliy-shokolad.com.ua/ ;

Надання персональних даних – дії, спрямовані на розкриття персональних даних певній особі або певному колу осіб;

Поширення персональних даних – будь-які дії, спрямовані на розкриття (передачу) персональних даних невизначеному колу осіб;

Знищення персональних даних − будь-які дії, в результаті яких персональні дані знищуються безповоротно з неможливістю подальшого відновлення змісту персональних даних в інформаційній системі, або знищення матеріальних носіїв персональних даних.

3. Оператор може обробляти такі персональні дані Користувача

-  Прізвище, ім’я, по-батькові;

-  Електронна адреса;

-  Номер телефону;

-  Також на сайті відбувається збір і обробка знеособлених даних про відвідувачів (в т.ч. файлів «cookie») за допомогою сервісів інтернет-статистики.

Перераховані вище дані далі по тексту Політики об’єднані загальним поняттям «Персональні дані».

4. Цілі обробки персональних даних

Мета обробки персональних даних Користувача – інформування Користувача про нові продукти, спеціальні пропозиції та різні події. Таке інформування може бути здійснено шляхом телефонних дзвінків на номер телефону Користувача та/або направлення повідомлень через доступні месенджери (Viber, Telegram тощо), та/або направлення листа на електронну пошту Користувача.

Користувач завжди може відмовитися від отримання інформаційних повідомлень, направивши Оператору лист на адресу електронної пошти info@beliy-shokolad.com.ua з поміткою «Відмова від повідомлення про нові продукти та спеціальні пропозиції».

Знеособлені дані користувачів, що збираються за допомогою сервісів інтернет-статистики, служать для збору інформації про дії користувачів на сайті, поліпшення якості сайту та його змісту.

5. Принципи обробки персональних даних

Обробка персональних даних здійснюється на основі наступних принципів:

- Законність і справедлива основа обробки персональних даних.

- Обробка персональних даних здійснюється відповідно до конкретних, заздалегідь визначених і законних цілей.

- Недопущення об’єднання баз даних, що містять персональні дані, обробка яких здійснюється в цілях, несумісних між собою.

-  Обробці підлягають тільки персональні дані, які відповідають цілям їх обробки.

-  Точність, доступність, актуальність і достовірність персональних даних.

-  Законність технічних заходів, спрямованих на обробку персональних даних.

-  Розумність і доцільність обробки персональних даних.

6. Правові підстави обробки персональних даних

Оператор обробляє персональні дані Користувача тільки в разі їх заповнення та/або відправки Користувачем самостійно через спеціальні форми, розташовані на сайті https://beliy-shokolad.com.ua/. Заповнюючи відповідні форми і/або відправляючи свої персональні дані Оператору, Користувач висловлює свою згоду з цією Політикою.

Оператор обробляє знеособлені дані про Користувача в разі, якщо це дозволено в настройках браузера Користувача (включено збереження файлів «cookie»).

7. Порядок збору, зберігання, передачі та інших видів обробки персональних даних

Безпека і захист персональних даних, які обробляються Оператором, забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних і технічних заходів, необхідних для виконання в повному обсязі вимог чинного законодавства у сфері захисту персональних даних.

Оператор забезпечує збереження персональних даних і вживає всіх можливих заходів, що виключають доступ до персональних даних неуповноважених осіб.

Персональні дані Користувача ніколи, ні за яких умов не можуть бути передані третім особам, за винятком випадків, пов’язаних з виконанням вимог чинного законодавства.

У разі виявлення неточностей в персональних даних, Користувач може актуалізувати їх самостійно, шляхом подання Оператору відповідного повідомлення на адресу електронної пошти Оператора info@beliy-shokolad.com.ua з поміткою «Актуалізація персональних даних» або за телефоном 067/5017001.

Термін обробки персональних даних є необмеженим. Користувач може в будь-який момент відкликати свою згоду на обробку персональних даних, направивши Оператору повідомлення за допомогою електронної пошти на електронну адресу Оператора info@beliy-shokolad.com.ua з позначкою «Відкликання згоди на обробку персональних даних».

8. Реалізовані Компанією заходи щодо захисту персональних даних

Правові заходи включають в себе:

— відмову від будь-яких способів обробки персональних даних, які не відповідають заздалегідь визначеним Компанією цілям.

Організаційні заходи включають в себе:

— обмеження складу працівників Компанії, що мають доступ до персональних даних, і організацію дозвільної системи доступу до персональних даних;

— ознайомлення працівників Компанії з положеннями законодавства України про персональні дані, в тому числі з вимогами до захисту персональних даних.

Технічні заходи включають в себе:

— ідентифікація і аутентифікація суб’єктів доступу;

— застосування засобів криптографічного захисту до інформації, що містить персональні дані;

— виявлення (запобігання) вторгнень.

9.  Прикінцеві положення

Користувач може отримати будь-які роз’яснення з потрібних питань, що стосуються обробки його персональних даних, звернувшись до Оператору за допомогою електронної пошти info@beliy-shokolad.com.ua

В даному документі будуть відображені будь-які зміни політики обробки персональних даних Оператором. Політика діє безстроково до заміни її новою версією.Зворотній дзвінок

Ваше ім'я

Телефон

Ваш коментар

записатись на перегляд

Ваше ім'я

Email

Телефон

Ваш коментар

всі варіанти квартир

ЗНИЖКИ

НА КОТЕДЖІ до 235 000 грн. до 14.02.20

«Акція завершена»

Детальніше ЗНИЖКИ НА КОТЕДЖІ до 235 000 грн. до 14.02.20

ЧОРНА

П'ЯТНИЦЯ (ДІЄ ДО 30.11.21)

«»

Детальніше ЧОРНА П'ЯТНИЦЯ (ДІЄ ДО 30.11.21)

ВАШЕ

РАЦІОНАЛЬНЕ РІШЕННЯ

«Акція завершена»

Детальніше ВАШЕ РАЦІОНАЛЬНЕ РІШЕННЯ

ВОГНЯНА

ВИГОДА ДО КІНЦЯ КАРАНТИНУ !!!

«Акція завершена»

Детальніше ВОГНЯНА ВИГОДА ДО КІНЦЯ КАРАНТИНУ !!!

Знижка

до 520 000 гривен до кінця карантину

«Акція завершена»

Детальніше Знижка до 520 000 гривен до кінця карантину

ФІКСУЄМО

КУРС НА РОЗСТРОЧКУ

«Aкція завершена»

Детальніше ФІКСУЄМО КУРС НА РОЗСТРОЧКУ

ПОВЕРТАЄМО

СОЛОДКІ ПЛАНУВАННЯ

«Акція завершена»

Детальніше ПОВЕРТАЄМО СОЛОДКІ ПЛАНУВАННЯ